• Unge uden uddannelse eller beskæftigelse i kommunerne

  Publiceret 12-03-2019

  Andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse - unge i den såkaldte ”restgruppe” - er høj i en række kommuner. I 2017 var knap 48.000 unge imellem 15 og..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2019/mar/unge-uden-uddannelse-eller-beskaeftigelse/
 • Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

  Publiceret 07-02-2019

  Der er væsentlige forskelle i sygefraværet blandt de ansatte mellem sygehusene med højest og lavest sygefravær. Det gælder både når man ser på alle ansatte unde..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2019/feb/sygefravaer-blandt-ansatte-paa-sygehusene/
 • Analyse af regnskabsdata på skole- og daginstitutionsniveau

  Publiceret 16-01-2019

  Analysen har afdækket, hvilke udfordringer der er forbundet med at sammenlige regnskabsdata på tværs af skole- og daginstitutioner mellem kommunerne. Samtidig p..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2019/jan/analyse-af-regnskabsdata-paa-skole-og-daginstitutionsniveau/
 • Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

  Publiceret 18-12-2018

  Sygefraværet blandt de ansatte varierer betragteligt på tværs af kommuner. Det gælder både for alle ansatte under ét og for henholdsvis lærere, social- og sundh..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2018/dec/sygefravaer-blandt-ansatte-i-kommunerne/
 • Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

  Publiceret 06-12-2018

  Seks ud af ti unge med psykisk sygdom er i gang med en uddannelse eller i arbejde. Det er betydeligt lavere sammenlignet med alle unge i Danmark. Der er samtidi..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2018/dec/tilknytning-til-uddannelse-eller-beskaeftigelse-blandt-unge-med-psykisk-sygdom/
 • Foranalyse vedrørende rehabilitering efter § 83a i Serviceloven

  Publiceret 23-11-2018

  Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har fået udarbejdet en foranalyse vedrørende data på området for rehabilitering efter § 83a i Serviceloven...

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2018/nov/foranalyse-vedroerende-rehabilitering-efter-83a-i-serviceloven/
 • Analyse af fravær fra danskundervisning

  Publiceret 12-11-2018

  En ud af tre stole er ikke i brug, når der er danskundervisning for flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogram. Samtidig viser denne benchmarkingan..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2018/nov/analyse-af-fravaer-fra-danskundervisning/
 • Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere – store forskelle mellem kommunerne

  Publiceret 24-10-2018

  Der er store forskelle på, hvor gode kommunerne er til at forhindre forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere – også når der tages højde for, at ko..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2018/okt/forebyggelige-indlaeggelser-blandt-hjemmeplejemodtagere/
 • Benchmarkinganalyse af overgange til ungdomsuddannelse

  Publiceret 11-09-2018

  Selv når man tager højde for kommunernes rammevilkår, er der store forskelle i andelen af unge, der kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse.

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2018/sep/benchmarkinganalyse-af-overgange-til-ungdomsuddannelse/
 • Store forskelle i kommunernes udgifter til administration og ledelse

  Publiceret 18-06-2018

  Benchmarkinganalyse viser, at der er betydelige forskelle i kommunernes udgifter til administration. Det gælder både for de samlede administrationsudgifter, og..

  https://oimb.dk/nyhedsarkiv/2018/jun/store-forskelle-i-kommunernes-udgifter-til-administration-og-ledelse/
Søg i nyheder